Feed on
Posts

Dopełnienie formalności przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego jest obowiązkowe z perspektywy kredytobiorcy. Jak właściwie przygotować się do spotkania z doradcą kredytowym w banku detalicznym, a jednocześnie nie popełnić błędów przy weryfikacji?

Na jakie formalności warto się przygotować?

W każdym banku znajdziesz formularz informacyjny związany z udzieleniem dowolnego kredytu. Formularz informacyjny to pierwszy krok do oceny, czego potrzebujesz, aby nie zablokować procesu weryfikacji w banku. Standardowo kredytobiorca dostawcza zaświadczenie o pracodawcy dotyczące formy zatrudnienia, a także potwierdzenie dochodów za kilka miesięcy wstecz. Standardowo przyjmuje się, że okres trzymiesięczny, półroczny wystarczy do oceny stabilności dochodów. Jeżeli nie posiadasz umowy o pracę, ale umowę o dzieło lub umowę zlecenie dostarcz do banku rachunki opłacone przez zleceniodawców lub po prostu podpisaną umowę na założony przez doradcę okres. Kredytobiorcy na własnej działalności gospodarczej muszą dopełnić natomiast nieco innych formalności. Przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego dla przedsiębiorcy sprawa jest trudniejsza, ponieważ bez potwierdzonych wpływów trudno otrzymać pieniądze z banku. Dopiero roczne sprawozdanie finansowe to podstawa do ewentualnego udzielenia większego kredytu gotówkowego. Z tego powodu nowym przedsiębiorcom zaleca się zaciąganie kredytów na preferencyjnych warunkach, dedykowanych pod potrzeby biznesowe. Inne formy badania wiarygodności to formularz PIT 37 za ostatni rok.

Im wyższy kredyt, tym gorsza presja na uzupełnienie dokumentacji

Większe formalności występują przy stosunkowo dużych kwotach kredytów gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych. W przypadku niewielkiej pożyczki gotówkowej bardzo często wystarczy tylko ocena bazy Biura Informacji Kredytowej i przedstawienie dowodu osobistego przez kredytobiorcę. Praca nad zdolnością opłaca się, kiedy kierujesz się w stronę niewielkich, błyskawicznie przyznawanych chwilówek. Nawet inwestorzy indywidualni na rynku pożyczek społecznościowych dokładnie monitorują pożyczkobiorców. Dopełnienie formalności to podstawa wartościowej współpracy pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą na współczesnym rynku kredytowym.

Zarządzanie problematycznym zadłużeniem jest możliwe w aktualnych warunkach prawno – gospodarczych. Nastawienie na ochronę interesów dłużnika jest coraz bardziej widoczne. Świadczy o tym, np. udoskonalenie ustaw odnoszących się do udzielania kredytów krótkoterminowych, gdzie w końcu ograniczono koszty pozaodsetkowe do racjonalnych wartości. Problematyczne zadłużenie dalej jednak obowiązuje i bez właściwych działań gospodarstwo domowe znajduje się na drodze do bankructwa.

Techniki zarządzania problematycznym zadłużeniem

Plan naprawczy w budżecie domowym zakłada najczęściej ograniczenie wydatków. Kolejna kwestia dotyczy podniesienia dochodów i to nie tylko z zatrudnienia, ale również z wyprzedaży części majątku. Stworzenie takiej poduszki bezpieczeństwa jest wręcz niezbędne, jeżeli spłacasz kredyt długoterminowy. W bankach komercyjnych obowiązuje prawo bankowe, a ustawa jasno mówi, co bank może zrobić po wykryciu problemów ze spłatą zobowiązania. Przede wszystkim bank obniża kwoty kredytów lub wychodzi ze współpracy. Inne możliwości masz dopiero po przedstawieniu planu restrukturyzacji. To kredytobiorca powinien informować bank komercyjny na piśmie w związku z pogorszeniem warunków spłaty. Popularna praktyka dotyczy wydłużenia okresu spłaty zobowiązania w zamian za znacznie mniejsze raty. Możesz również spłacić jeden kredyt drugim, znacznie tańszym po wytypowaniu właściwych ofert. W restrukturyzacji zadłużenia masz również do czynienia z wakacjami kredytowymi, z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w skrajnym przypadku, z podpisaniem dodatkowych aneksów do umowy. Wielu kredytobiorców spłaca problematyczne zadłużenie gotówką pozyskaną od inwestorów indywidualnych, czy instytucji wyspecjalizowanych w zarządzaniu długami. Zgłoszenie podobnego problemu do wyspecjalizowanego doradcy to popularna praktyka.

Sytuacja kryzysowa do akceptacji kredytodawcy

Bank rozumie oczywiście sytuacje kryzysowe, bardzo trudne do przewidzenia. Odroczenie terminu uregulowania rat, lekkie zmniejszenie oprocentowania to tylko niektóre z przykładów pozytywnego działania kredytodawców. Przy restrukturyzacji zadłużenia zawsze tracisz zdolność kredytową i punktację przy zaciąganiu kolejnych pożyczek. Warto zatem analizować najważniejsze czynniki ryzyka jeszcze przed podpisaniem umowy. W ryzykownych umowach kredytowych bank rezygnuje nawet z pobierania oprocentowania w zamian za zwrot kwoty podstawowej. To jednak skrajne przypadki, w których jest problem z wartością wcześniejszego zabezpieczenia umowy.

Wskazanie celu kredytu

Przychodzi moment, gdy nagle potrzebna jest nam gotówka. Zaczynamy rozglądać się za możliwością zdobycia pieniędzy w sposób szybki i łatwy. Do wyboru mamy szeroką gamę produktów takich jak kredyt czy pożyczka. Wejdź na ekredytowy market najniższe oprocentowanie kredytu gotówkowego jakie tylko możesz znaleźć.

Pożyczka czy kredyt?

Pierwsze rozróżnienie jakie przychodzi do głowy to fakt, że kredyt udzielają tylko instytucje bankowe(żaden inny podmiot nie może udzielić kredytu). W przypadku kredytu stosuje się przepisy prawa bankowego. Umowa kredytowa zawierana przez kredytobiorcę z kredytodawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Kwota kredytu jest uzgodniona zawsze w umowie. Jednakże należy podkreślić, że w umowie w przypadku dużych kwot istnieje konieczność wskazania celu, na który pieniądze są potrzebne. Zawarcie celu w umowie umożliwia bankowi na weryfikację czy przekazane pieniądze zostały spożytkowane z deklarowanym przeznaczeniem. W przypadku, gdy pieniądze przeznaczono na coś innego kredytodawca ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Natomiast pożyczka może zostać udzielona przez każdą instytucję czy każdą osobę fizyczną.

W przypadku pożyczki przepisy są łagodniejsze i nie ma potrzeby:

- zawierania jej na piśmie(o ile nie pożyczamy więcej niż 500zł);

- nie musi być odpłatna;

Oczywiście istnieje także kredyt na dowolny cel. Tymczasem kredyty celowe można wziąć z myślą o wakacjach, sprzęcie RTV, remoncie jednakże koniecznością jest dostarczenie do banku faktur na realizację wskazanego w umowie celu(co najmniej na połowę kwoty kredytu). W przypadku kredytu gotówkowego banki zazwyczaj nie wymagają informacji o celu przeznaczenia pieniędzy( o ile kwota nie jest za wysoka). Jednakże banki w formularzach posiadają zapytanie o cel kredytu, choć nie wpływa to w jakiś szczególny sposób na zdolność kredytową. Kredyt na konkretny cel według banków jest mniej ryzykowny. Kredyt na cele konsumpcyjne nie jest związany z działalnością gospodarczą. Celem jest zazwyczaj zaspokojenie bieżących potrzeb konsumenta związanych z życiem. Cel nie może być bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Lokata na kilka lat

Coraz więcej klientów decyduje się na umieszczenie pieniędzy na swojej lokacie. Daje poczucie nie tylko stabilności, ale także komfort dla klienta. Nie musi się wtedy martwić o dużą sumę pieniędzy, bo są one bezpieczne w banku.

Kto decyduje się na lokatę?

Z pewnością jest to dobra opcja dla osób, które mają na swoich rachunkach bankowych duże sumy pieniędzy. Warto mieć zawsze kilka oszczędności, bo nie wiemy na ile los nas postawi przed ciężkim wyborem. Możemy nieoczekiwanie stracić pracę a dzięki lokacie wiemy, że nasze pieniądze pozostają bezpieczne. Według raportów klienci, którzy zdecydowali się na stałe oprocentowanie są stanowczo z przodu. Zróżnicowane oprocentowanie zależy głównie od aktualnej sytuacji na rynku. Lokaty nawet mogły urosnąć aż do 7 procent w skali roku. Natomiast a druga grupa zdecydowanie straciła na tym. Krótkoterminowe lokaty nie są opłacalne jeśli chcemy na oprocentowaniu zarobić. Dlatego jeśli nastawiamy się na wzbogacenie powinniśmy przede wszystkim postawić na lokatę długoterminową i nie martwić się jakie oprocentowanie będzie jutro.

Praca stóp procentowych

Stałe oprocentowanie nie przyprawia nas o ból głowy jak w przypadku tego, który co chwilę rośnie i maleje według tego co się dzieje na rynku. Nawet jeśli sytuacja ulegnie poprawie to z pewnością nie na długo. Poprawa jest długim procesem, dlatego trzeba się uzbroić w cierpliwość. Bo głębszej analizie dowiedziono, że osoba ze stałym oprocentowaniem lokaty zarobiła dużo więcej niż ta ze zmienną wartością. Okazuje się, że najlepszą opcją jest zatem zamrożenie pieniędzy na długoterminowej lokacie ze stałym oprocentowaniem. Sam proces oszczędzania nie powinien polegać na śledzeniu zachowania się stopy procentowej na rynku i drżeń na samą myśl, kiedy pójdzie w dół. Ze stałym oprocentowaniem pieniądze po cichu pracują kilka lat. Nie musimy nawet nic robić.

Pozytywny obraz lokat bankowych

Lokaty bankowe w porównaniu do kont oszczędnościowych oznacza spokój na kilka lat. Cechuje je nie tylko stabilne i podwyższone oprocentowanie, ale także pewność zysku. Trzymanie pieniędzy na lokacie jest bardzo wygodne i mamy pewność, że osiągniemy mały zysk. Lepiej trzymać pieniądze w jednym banku, który ma w swojej ofercie nie tylko obsługę rachunku bankowego przez internet, ale także możliwość zarządzania lokatą. Taki sposób organizacji oszczędności wychodzi naprawdę na plus. Kiedyś w cenie były konta oszczędnościowe, które po kilku miesiącach można było skasować i kwotę przeznaczyć na swoje potrzeby. Dziś rosną one na lokacie. W dobie rozwoju internetu możemy zarządzać nią nie ruszając się z domu.

Technika nieustannie może się rozwijać. Bank jest w stanie zaproponować różnego rodzaju produkty, jakich celem będzie oczywiście powiększenie szans na zrealizowanie własnych marzeń, przykładowo o nowym samochodzie, sprzęcie RTV lub mieszkaniu. Obecnie na rynku uda się zaobserwować to, że następuje wysyp różnego rodzaju wytworów bankowych. O jakim w tym przypadku warto powiedzieć, który może pojawiać się najczęściej? Sprawa dotyczy karty kredytowej. Jej wykorzystanie może się składać oczywiście z określonych plusów oraz minusów. Warto go charakteryzować jako produkt samodzielny oraz niezależny. W przypadku zainteresowania karty kredytowej posiadanie konta osobistego w banku potrzebne nie jest. Pomimo tego uda się oczywiście dysponować funduszem jakiego się nie posiada, ale on będzie należeć do nas.

Jeśli chodzi o dobre strony takiego kredytu to należy powiedzieć m.in. o właściwym stworzeniu historii kredytowej. Wykorzystanie tego dotyczy oczywiście poprawy oceny w BIK. Właśnie w tym miejscu będzie następować odnotowanie każdej operacji finansowania jak może zostać wykonana przez klienta. Należy zaznaczyć to iż tutaj może pojawiać się oczywiście okres bezodsetkowy. Spełniając wszystkie warunki dojdzie do tego iż taki typ kredytowej może w pewnych sytuacjach wynieść nawet 0%. O jaki okres tutaj chodzi? Stanowi czas bezodsetkowy w jakim bank nie będzie naliczać oprocentowania ani żadnych innych opłat. Podmiot jest w stanie wykorzystać kwotę jaką de facto nie posiada. Przy wykorzystaniu karty kredytowej z dobrym skutkiem uda się nabyć rzecz jaka będzie ciekawa. Istnieją niektóre punkty sprzedaży w jakich uda się korzystać z kart kredytowych z pozytywnym skutkiem. Należy tutaj powiedzieć to iż ta sprawa dotyczy programów lojalnościowych oraz rabatów.

To prawda, że karta kredytowa składa się z dość dużej liczby korzyści. Jednak jak to każdy produkt bankowy składa się dodatkowo z minusów. Na samym początku warto powiedzieć o mogącej występować spirali zadłużenia. Dość często u niektórych osób może się pojawiać minus dotyczący wykorzystania karty kredytowej. Będzie następować w dużej mierze brak kontroli dotyczący korzystania z produktu bankowego. Sprawa jaka tutaj będzie się pojawiać dotyczy oczywiście dużego oprocentowania. Podmiot mieszcząc się w okresie bezodsetkowym nie będzie ponosić żadnych kosztów. W przypadku stworzeniu opóźnienia liczba odsetek będzie całkiem spora. Dość często w skali roku, kwota będzie oznaczać więcej aniżeli 12%. Na niskarata - kredyt gotówkowy ranking możesz szukać najlepszych kredytów w sieci.